DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Privacy Statement : Randstad Safety Info


Het platform "Randstad Safety" (https://www.randstadsafety.be/nl) en "Tempo-team Safety" (https://www.tempo-teamsafety.be/nl) worden u ter beschikking gesteld door Randstad Group België, Randstad Construct, Randstad Professionals, Tempo-Team, Tempo-Team Construct, Tempo-Team Professionals (Access Building Keizer Karellaan 586 bte 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem) die elk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de aldaar verwerkte persoonsgegevens.


De verzamelde persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres) worden gebruikt: Om u binnen het platform te identificeren en u toegang te geven tot de modules die betrekking hebben op uw werkplek. U te informeren over de verplichtingen en risico's in verband met uw veiligheid en welzijn op het werk. Om u alle nodige informatie te verschaffen in verband met uw baan en werkomgeving. Om je verplichte kennis te toetsen aan de informatie die je hebt gekregen. Uw persoonsgegevens worden geregistreerd om u toegang te geven tot de verplichte opleidings-, informatie- en/of toetsmodules die u moet doorlopen in het kader van uw veiligheid en welzijn op het werk. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst.


Voor de implementatie en het onderhoud van het platform "Randstad Safety" en “Tempo-team Safety” maken we gebruik van een leverancier met wie we de nodige verbintenissen zijn aangegaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en optimaal worden beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Wij delen uw gegevens en de in het kader van de te volgen modules verkregen resultaten met de cliënt bij wie u in dienst bent.


Gegevens blijven behouden zolang je het platform actief gebruikt. Na een periode van 2 jaar inactiviteit worden de persoonlijke gegevens automatisch verwijderd. Als je je persoonsgegevens wilt verwijderen uit onze platform kan dit via je persoonlijk profiel door op “verwijderen” te klikken. Let op, dit betekend dat ook alle testresultaten verwijderd zullen worden.


Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens via onze platform, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@randstadgroup.be U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA), rue de la Presse 35, 1000 Brussel. Als u op de hoogte bent van een datalek of vermoedt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden via information.security@randstadgroup.be. Op het platform worden enkel strikt noodzakelijke, functionele cookies gebruikt.